Sağlığım Tamam Sigortası

Sigortanızı satın almak için bilgilerinizi girin.

Kişisel Bilgiler


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir poliçe tutarıyla Özel hastanede tedavi imkanına sahip olmanızı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür. Tamamlayıcı Sağlık sigortası yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe sunmaktadır.

Sizin ve ailenizin sağlığı için en iyisi tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaktır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için SGK’lı olmanız yeterlidir.
0-65 yaş arası kişiler tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilir.

40 Yaş ve Üstü Müşterilerimize %10 İndirim

40 yaş ve üzeri kişiler için %10 indirim, poliçeye uygulanan diğer indirimlere ek olarak +%10 şeklinde uygulanacaktır. İndirim Sağlığım Tamam, Sağlığım Tamam B Plan, İstanbul Tutumlu Sağlığım Tamam Sigortası yeni işler için geçerlidir. Doğum teminatında %10 indirim geçerli değildir. Kampanyamız 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir.

SİGORTA Sağlıklı Yaşam İndirimi

 • Sağlıklı olmak hayatın her anında güzel. Şimdi sigorta poliçesi yenilerken de.
 • Sağlıklı Yaşam İndirimi ile yıl içinde yaptığınız sağlık harcamalarınıza ve tedavi giderlerinize göre sonraki yıllarda %50’ye varan oranlarda indirime ulaşabilirsiniz.

Sağlığım Tamam Sigortası Nedir?

Sağlığım Tamam Sigortası, özel sağlık kuruluşlarından alacağınız sağlık hizmetlerini ücretsiz hale getiriyor. TSS Poliçeniz, yatarak ve ayakta tedavileriniz ile muayeneleriniz için özel hastanelere ödemeniz gereken fark ücretlerini karşılıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Sağlığım Tamam sigortası ile anlaşmalı özel hastaneler ve doktor muayenelerinde, SGK’nın sizin adınıza kuruma ödediği tutardan arta kalan yüksek fark ortadan kalkıyor. Yatarak tedavilerde herhangi bir limit olmaksızın, ayakta tedavilerde ise yılda 10 vakaya kadar bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Laboratuvar görüntüleme, fizik tedavi ve ileri tanı yöntemlerini de dert etmenize gerek yok. Çünkü hepsi poliçelerin kapsamı altında!

 • Sizin ve sevdikleriniz için en iyi sağlık sigortası ürünü Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıdır.
 • Üstelik özel sağlık sigortanız varken ödemeniz gereken minimum %20 katılım payını, tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi iken ödemenize gerek kalmaz, yalnızca devletin zorunlu tuttuğu ve devlete ödenen 15 TL katılım payını ödeyerek tedavi olursunuz.
 • Yatarak Tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.
 • Yatarak Tedavi Teminatı:Yatarak tedavi görmemiz gereken herhangi bir sağlık sorunu yaşadığımızda, aklımıza gelen en önemli sorulardan biri de nasıl bir odada kalacağımızdır. Sağlığım Tamam Sigortasına sahip olmanız halinde anlaşmalı özel hastanelerde tek kişilik odada kalabilirsiniz. Siz ve sevdikleriniz konforlu ve rahat bir tedavi süreci geçirir.
 • Poliçenizin başladığı tarihten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarınızın tedavisi için ihtiyaç duyacağınız cerrahi işlemleriniz ve küçük müdahaleler ile acil müdahale gerektiren sağlık giderleriniz bu teminat kapsamında karşılanır.
 • Cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale, koroner anjiyografi giderleri, evde bakım hizmetleri, yardımcı tıbbı malzeme, suni uzuv giderleri, ambulans hizmetleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında değerlendirilir.

Ayakta Tedavi Giderleri: Ayakta Tedavi Giderleri doktor muayenesi, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri ve fizik tedavi giderleridir.

Diğer Teminatlar: Evde Bakım Giderleri, Suni Uzuv Giderleri, Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri yıllık limit teminat ve iştirak oranı dahilinde karşılanır.

Salgın Hastalıklar: Covid-19 ve gelecekte yaşanabilecek tüm salgın hastalıklar hiçbir ekstra ücret ödemeden, tamamen ve kalıcı olarak poliçe kapsamındadır

DOĞUM PAKETİ

 • Poliçede, kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 -50 yaş arasındaki kadın sigortalılar doğum paketi ek teminatı alabilir.
 • Bu teminata hak kazanabilmek için, Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası ‘na ‘Doğum paketi’ eklendikten sonra 12 ay sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
 • Yatarak Doğum Teminatı: Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler (düşük , düşük tehdidi ) tıbbi gereklilik durumlarındaki kürtaj giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.
 • Ayakta Doğum Teminatı: Hamilelik ile ilgili rutin kontroller ‘Ayakta Doğum Teminatı’ adedinden düşülecektir.

ASİSTANS HİZMETLER

 • Check-up
  Hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi, tek yönlü akciğer grafisi, EKG, 18 parametreli tam kan sayımı, tam idrar testi,sedimantasyon, açlık kan şekeri ölçümü, total kolesterol tanı testini içerir.
 • Diş paketi
  Diş hekimi muayenesi, detertraj ve diş röntgen filmini (periapikal veya panoromik) içerir.
 • Psikolojik Danışmanlık
  Tüm sigortalıları kapsayacak bir psikolojik gelişim ve destek hizmetidir. Telefon ile başvuran müşterilerin ilk değerlendirmesi yapılacaktır. Talebine göre telefonda ve/veya yüz yüze görüşme destek hizmeti ücretsiz sağlanacaktır.
  **Danışmanın veya danışanın gerekli görmesi halinde yüz yüze görüşme hizmeti için ilk seans ücretsiz, ilk seanstan sonraki seanslarda %40’a varan indirim oranları uygulanabilecektir.
 • Diyetisyen Hizmeti
  ***Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık harcamaları poliçe kapsamı dışındadır.

Sağlığım Tamam Sigortası Nerelerde Geçerli?

SGK ile anlaşmalı 650’ye yakın özel hastanenin aynı zamanda AXA Sigorta ile anlaşması bulunuyor. Size de Türkiye’nin en yaygın anlaşmalı hastane ağından seçim yapmak kalıyor.

Sağlığım Tamam Sigortası’na Nasıl Başvurabilirim?

Internet sitemizden sadece TC kimlik numaranız ile tek adımda poliçe fiyatınızı görüntüleyebilirsiniz. Sağlığım Tamam Sigortası'nda peşin ya da taksitle ödeme seçeneklerinden size en uygun olanını seçebilirsiniz.

Sağlık Paketleri Karşılaştırması
  TEMİNATLAR YATARAK YATARAK+AYAKTA YATARAK+AYAKTA+DOĞUM
         
  YATARAK TEDAVİ Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Yatarak Tedavi YOĞUN BAKIM Limitsiz Limitsiz Limitsiz
KEMOTERAPİ, RADYOTERAPİ VE DİYALİZ Limitsiz Limitsiz Limitsiz
KÜÇÜK MÜDAHALE Limitsiz Limitsiz Limitsiz
EVDE BAKIM GİDERLERİ 50.000 TL 50.000 TL 50.000 TL
YARDIMCI TIBBİ MALZEME 20.000 TL 20.000 TL 20.000 TL
YATARAK MALZEME TEMİNATI 30.000 TL 30.000 TL 30.000 TL
SUNİ UZUV GİDERLERİ 50.000 TL 50.000 TL 50.000 TL
AMBULANS HİZMETLERİ Limitsiz Limitsiz Limitsiz
AMELİYAT SONRASI İLERİ TANI GİDERLERİ 750 TL X X
Ayakta Tedavi DOKTOR MUAYENE
LABORATUVAR HİZMETLERİ
GÖRÜNTÜLEME VE TANI YÖNTEMLERİ
İLERİ TANI YÖNTEMLERİ
FİZİK TEDAVİ
X Yılda 10 kez (vaka) Yılda 10 kez (vaka)
Asistans Paketi CHECK-UP Yılda 1 kez Yılda 1 kez Yılda 1 kez
DİŞ PAKETİ Yılda 1 kez Yılda 1 kez Yılda 1 kez
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Yılda 1 kez Yılda 1 kez Yılda 1 kez
DİYETİSYEN HİZMETİ Yılda 1 kez Yılda 1 kez Yılda 1 kez
 
Doğum Paketi YATARAK DOĞUM TEMİNATI X X Limitsiz
AYAKTA TEDAVİ DOĞUM TEMİNATI (Rutin Kontroller) X X Yılda 10 kez (vaka) hamilelik rutin kontrolleri için
 
Doktor Danışmanlık Hizmetleri GÖRÜNTÜLÜ DOKTOR DANIŞMA Bu teminat kapsamında, mobil cihazlarınız ile (cep telefonu, laptop, desktop v.b) her branşta, uzman doktorlar ile randevulaşarak görüntülü sağlık danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
TELEFONDA DOKTOR DANIŞMA Bu teminat kapsamında, telefon bağlantısı ile her branşta, uzman doktorlardan 7 gün 24 saat sağlık danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.
DOKTORDERKİ AXAFit mobil uygulamamızın içerisinde bulunan Doktorderki bölümü ile 7 gün 24 saat ücretsiz olarak uzman doktorlarımızla mesajlaşabilir, fotoğraf gönderebilir ve tahlillerinizi paylaşabilirsiniz..

Yatarak Tedavi Teminatlı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Yatarak Tedavi teminatı cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

Yoğun Bakım: Yoğun bakım teminatı, sigortalının tedavisinin yoğun bakım ünitesinde yürütülmesi gereken hallerde meydana gelen yoğun bakım yatışlarını kapsar.

Poliçenizin başladığı tarihten sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarınızın tedavisi için ihtiyaç duyacağınız cerrahi işlemleriniz ve küçük müdahaleler ile acil müdahale gerektiren sağlık giderleriniz bu teminat kapsamında karşılanır.

Kemoterapi, Radyoterapi Ve Diyaliz: Sigortalının kanser hastalığı nedeniyle gereken kemoterapi, radyoterapi ve bu tedavi yöntemlerinin gerektirdiği ilaç giderleri ile böbrek yetmezliği nedeniyle yapılan her tür diyalizli tedavileri bu teminat kapsamındadır.

Küçük Müdahale: Küçük cerrahi girişimler ile dikiş atma, yara tedavisi, kırık nedeni ile alçı ve repozisyon işlemleri, pansuman, serum takılması, oksijen verilmesi, mide yıkanması, kulak yıkama, enjeksiyon, aşı ve serumların uygulama bedelleri, hiperbarik oksijen tedavisi, lavman, sonda uygulaması, apse drenajı, probe küretaj, her tür koterizasyon, krioterapi, tek veya birden fazla sayıda tırnak çekimi tek veya birden fazla sayıda ben alımı gibi müdahalelerin ve sarf malzemelerinin masrafları bu teminat kapsamındadır.

Evde Bakım Teminatı: Hastaneye yatışı takiben, sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması gerekliliği halinde oluşan masraflar bu teminat kapsamındadır. Beslenme, genel vücut temizliği (bez değişimi, sürgü, yıkanma), tedavi (ilaç verilmesi, enjeksiyon, serum ve sonda takılması, pansuman yapılması) gibi hizmetler Evde Bakım Teminatı kapsamında değerlendirilir.

Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri: Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile gereken yardımcı tıbbi malzemeler; koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, ortopedik destekleyiciler, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi ve her türlü diğer ortopedik destekleyici giderler bu teminat kapsamındadır.

Yatarak Malzeme Teminatı: Ameliyat sırasında kullanılan özellikli malzemeler olarak kabul edilen vücut içi iyileştirici nitelikte malzemeleri ilişkin sağlık giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme yüzdesi ile karşılanır.

Suni Uzuv Giderleri: Sigortalının hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzuva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri bu teminat kapsamındadır. Elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu teminattan karşılanır.

Ambulans Hizmetleri: Sigortalının hayatını tehdit eden acil durumda yerinde müdahale ve/veya en yakın uygun sağlık donanımına sahip kuruluşa; Sigortalının tedavisinin gerçekleştiği hastanede uygun ekipmanın olmaması durumunda bedensel zarar ve hastalığa özel daha uygun ekipmanlı bir hastaneye, gereken gözetim altında kara ambulansı ile naklini içeren bir teminattır.

Ameliyat Sonrası İleri Tanı Giderleri: Sigorta Şirketi tarafından ameliyat onayı verilmiş ve ameliyatın gerçekleştiği durumlarda ameliyat tarihinden önceki 60 gün ve ameliyat tarihinden sonraki 30 gün için de poliçe vadesinde oluşan doktor tarafından gerekli görülen ameliyat ile ilgili ileri tanı yöntemleri bu teminat kapsamında değerlendirilir.

Yardım almak için bizi arayabilirsiniz.

0212 249 99 82

TOP